Cari açık için seferberlik daveti geldi

Cari açıkla uğraş için Ankara Sanayi Odası (ASO) Lideri Nurettin Özdebir, seferberlik ilan edilmesi teklifinde bulundu. Özdebir, “İthal ettiğimiz eserlerin yatırımı için acil bir hal de atak yapmamız gerekiyor. Bu minvalde bütün yatırımları bir kenara bırakıp, gerekirse seferberlik ilan edip ithal edilen malların yerli üretim için yatırım ve dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Gerekirse bu yatırımlara varlık fonu aracılığı ile devlet öncülük yapabilir” dedi.

Özdebir, ASO’nun mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı değerlendirmede, ithal ikamesi üretimi yani Türkiye’nin ithal ettiği kıymetli girdileri yerli olarak üretmek için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin de tüm dünyada olduğu üzere muhafazacı önlemleri artırıp yerli endüstriyi güçlendirecek, güç toplamasına takviye olabilecek ve ithalatı sınırlayabilecek önlemleri almasının kıymetine dikkati çeken Özdebir, “Yapısal dönüşüme ve üretime odaklanılması zorunlu hale gelmiştir. Türkiye iktisadının üretim odaklı bir yaklaşımla, yüksek katma bedel yaratması ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ortaya koyması gerekir” diye konuştu.

“SEFERBERLİKLE BAŞARABİLİRİZ”

Özdebir, en büyük bileşeni dış ticaret açığı olan cari süreçler açığının, Türkiye’nin kronik bir sorunu olduğuna işaret ederek kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Ocak-Nisan 2022 periyodunda ihracat yüzde 22 artarken, ithalat yüzde 40 artış göstermiştir. Türkiye’nin güç ithalatı, global güç fiyatlarındaki keskin artışla birinci 4 ayda yüzde 173 artışla 32,7 milyar dolara yükseldi. 2009-2021 birinci dört aylık güç ithalatı ortalaması 13,9 milyar dolar iken bu yılın tıpkı periyodunda 32,7 milyar dolara ulaşması cari açığın sürdürülebilirliğini zorlaştırmaktadır. Ülke olarak artık altyapı yatırımlarının birçoğunu tamamladık, artık sıra geldi cari açık için seferberliğe. İthal ettiğimiz eserlerin yatırımı için acil bir form de atılım yapmamız gerekiyor. Bu minvalde bütün yatırımları bir kenara bırakıp, gerekirse seferberlik ilan edip ithal edilen malların yerli üretimi için yatırım ve dönüşümü gerçekleştirmeliyiz. Gerekirse bu yatırımlara varlık fonu aracılığı ile devlet öncülük yapabilir. Gaye olarak seçilen, cari açık vermeden ihracata dayalı bir büyüme stratejisi, içinde bulunduğumuz konjonktürde güç gözükmektedir. Lakin belirttiğimiz seferberlikle bu işi başarabiliriz.”

Nisan ayında, Rusya-Ukrayna Savaşı’yla artan güç maliyetlerinin üretim ve ihracat üzerindeki olumsuz tesirleriyle sanayi üretiminde bir ivme kaybı yaşanabileceğini belirten Özdebir, “Yılın birinci çeyreğinde, bilhassa endüstrinin dayanağı ile beklentilerin üzerinde gerçekleşen ihracat artışıyla kıymetli bir büyüme sayısı görebiliriz” tabirini kullandı.

İkinci çeyrekte ise savaşın da tesiriyle artan maliyetlerin, enflasyondaki belirsizlikle hem tüketim hem de yatırımları olumsuz etkileyerek, büyümeyi aşağıya çekebileceğini anlatan Özdebir, birinci çeyrekte büyümenin yüzde 5,5-6 düzeyinde gerçekleşme ihtimalinin güçlendiğini söyledi.

“ERGİMİŞ TUZ REAKTÖRLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Özdebir, nükleer santrallerin dünyanın muhtaçlık duyduğu pak ve sürdürülebilir güç için değerine de değinerek şunları kaydetti:

“Oda’mızın birebir içinde yer aldığı ergimiş tuz reaktörleri (ETR) bu gereksinimlerin karşılığı olacaktır. Çin büsbütün devlete ilişkin bir proje ile Amerika Birleşik Devletleri ve Danimarka ise devletin tam takviyesi ile özel kesim teşebbüsüne ilişkin olan, yakıt olarak toryumu ve Bu noktada Türkiye’de devam eden çalışmaları, ASO olarak çok yanlışsız bir zamanlama ile kamu kurumlarımızla bir arada takip ediyor, endüstrimiz için öncü bir yol çiziyoruz. Bildiğiniz üzere, Oda meclisimizden bu çalışmalara odaklanacak bir şirket yapısının oluşturulması için yetki almıştık. Danışmanlar ve hususta uzman akademisyenlerle son derece titizlikle şirket yapısı ve ihtiyaçları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hazırlıklar çabucak hemen son kademesine geldi lakin bu üzere kritik bir bahiste elbette yanlışsız ilerlemek istiyoruz. O nedenle biraz daha vakte muhtaçlığımız var.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.