Yargıtay açıkladı: Eşi küçük düşürmek boşanma sebebi

Evliliğinde sorun yaşan bayan Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek boşanma davası açtı. Yurt dışında yaşarken maddi-manevi manada çok düzgün olan ömrünü bırakarak davalı ile evlenmek için Türkiye’ye geldiğini belirten davacı bayan; bu özverisinin davalı tarafından hiçbir vakit takdir edilmediğini öne sürdü.

Davalının meseleleri aşmak yerine, kendisine ziyan veren agresif, denetimsiz ve taşkın davranışlar sergilediğini, sorunlarını ailelere anlatarak durumu içinden çıkılmaz hâle getirdiğini lisana getirdi.

Evlilik müddeti boyunca eşine ekonomik şiddet uyguladığını, açıklama yapmaksızın şahsi eşyalarını alarak konutu terk ettiğini anlattı. Davacı bayan, davalının kendisine ve yurt dışındaki ailesine daima hakaret ettiğini, işyerine gelerek arkadaşlarının yanında kendisini küçük düşürdüğünü öne sürdü.

150 bin TL maddi manevi tazminat talep eden davacı bayan, düğünde takılan tüm ziynet eşyasının tamamının iadesini de talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı koca ise evlilik içinde oluşan olaylara tahlil bulmaya çalışmış ise de davacının bu sıkıntıları karakola ve adliyeye çarpıtarak taşıdığını, davacının bu agresif ve yıkıcı davranışları karşısında çaresiz kaldığını tez etti. Davacının kendisine hakaret ettiğini, davacının evlilik mühleti boyunca N. isimli arkadaşı ile birlikte evlilik birliğinin sorumluluklarından uzak bir yaşantı sürdüğünü, eşinden ve konutundan uzaklaştığını lisana getirdi. Telefonuna gelen bildiriler nedeniyle inanç sarsıcı davranışlarda bulunduğunu, yakalandığı takdirde küfür ettiğini tez etti.

Davalı erkek, 325 bin TL maddi ve manevi tazminat talep etti. Mahkeme, bayanın ağır kusurlu olduğuna hükmederek erkeğin tazminat taleplerini kısmen kabul etti. Kararın temyiz edilmesiyle 2021 yılında devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşini diğerlerinin yanında küçük düşüren erkeğin bayana oranla ağır kusurlu olduğuna hükmederek kararı bozdu.

AİLE MAHKEMESİ, TEKRAR YAPILAN YARGILAMADA BİRİNCİ KARARINDA DİRENDİ

Davacı bayan kararı temyiz edince devreye Yargıtay Hukuk Genel Konseyi girdi. Uzun süren müzakereler sonrasında oy çokluğu ile alınan kararda, kocasına hakaret eden bayanın; eşini oburlarının yanında küçük düşüren kocaya oranla daha az kusurlu olduğu belirtildi.

Emsal nitelikteki kararda şu tabirlere yer verildi:

“Davalı erkeğin eşine ağır hakaret ettiği, eşinin işyerine giderek huzursuzluk çıkardığı ve eşinin öbürleri yanında küçük düşmesine neden olduğu, buna karşılık bayanın da eşine hakaret ettiği açıktır. Gerçekleşen bu kusurlu davranışlar karşılaştırıldığında erkeğin eşine göre ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Hâl bu türlü olunca bayan eşin ağır kusurlu olduğunun kabulüyle belge çerçevesine uygun düşmeyen bu kusur belirlemesine bağlı olarak erkek eş faydasına tazminat ödenmesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Hukuk Genel Konseyinde yapılan görüşmeler sırasında; bayan eşin boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu olduğu, çünkü erkek eşe yüklenen kusurlu davranışlara bakıldığında bu hareketlerin bayanın gerçekleştirmiş olduğu kusurlu davranışların bir sonucu olduğu, hasebiyle direnme kararının kusur belirlemesi ve buna bağlı tazminatlar istikametinden münasebetinin isabetli olduğu, mahkemece bu istikametlere ait olarak verilen direnme kararının onanması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de bu görüş, üstte açıklanan nedenlerle Şura çoğunluğunca benimsenmemiştir. Mahkeme kararının oy çokluğu ile bozulmasına hükmedilmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.